Lilie - zpravodaj města Litomyšle

    V úterý 3. května od 19.00 hod. se ve velkém sále Smetanova domu uskuteční slavnostní předání těchto krásných symbolických klíčů od města a dekretů čestného občanství řediteli a šéfdirigentovi České filharmonie Jiřímu Bělohlávkovi a architektu Josefu Pleskotovi.